Struktur Manajemen SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta Semester Gasal Tahun Pelajaran 2018/2019

Struktur Manajemen SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2018/2019

 

Kepala Sekolah                                                          :        Widi Astuti, S.Pd.

Waka Urusan Kurikulum                                          :        Bibi Imna Zanu, S.Pd.Si.

Pokja Kurikulum                                                        :        Umi ‘Alimatul K., S.Kom.

Waka Urusan Kesiswaan                                          :        Dewi Retnaningsih, S.Pd.

Pokja Kesiswaan                                                        :       Kurniaji Satoto, S.Pd.

Waka Urusan Ismuba                                               :        Drs. Wajid Heryono

Pokja Ismuba                                                             :       Ahmad Syarief, S.Pd.

Waka Urusan Sarana Prasarana                             :        Yogo Pamungkas, S.Pd.Jas.

Koordinator Bimbingan Konseling                         :        Hj. Siti Asiyah, S.Pd.

Kepala Tata Usaha                                                    :        Rikky Handani Saputra

Bendahara                                                                 :        Punagi, S.Pd.I

Kepala Lab Komputer                                              :       Aditia Nurjaman, S.Pd.

Ketua Unit Produksi                                                 :        Dra. Asiyah Sriningsih

Hubungan Industri dan Bursa Kerja                     :        Eko Priyo Triasmoro, ST.

Tri Hastirin, S.Pd.

Ketua Kompetensi Keahlian RPL                            :       Wulantika Arini, S.Pd.

Ketua Kompetensi Keahlian TKJ                             :       Eko Priyo Triasmoro, ST.

Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia              :        Umi ‘Alimatul K., S.Kom.

Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi                 :        Ariyanti, S.Pd.

Ketua Kompetensi Keahlian Broadcasting           :        Budi Putra Ramadhan, S.Kom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *